بخشش

خود را خواهم بخشید

به خاطر تمام آزارهایی که بر من داده ام

خود را خواهم بخشید...

من را از نو آغاز خواهم کرد

هر چند، خسته، پژمرده و بی تاب...

خود را خواهم بخشید...

/ 1 نظر / 13 بازدید
رمینا

چقدر قشنگ و ناز نوشتی مثل همیشه