پرواز

پناهی نیست در این بیابان غریب،

پناهی نیست تا دل نازکم اندکی آرام گیرد...

نگاهم در تاریکی، روزنی را می‌جوید برای فرار...

تکیه‌گاهی...

من در کویری بی‌انتها

تشنه

رها شده‌ام...

رها...

اما رهایی در زندان کویر!

چشمان خاک مرا می‌پاید و نگاه آسمان شلاقم می‌زند!

پریدن را از یاد برده‌ام...

گرچه،

دلم هر لحظه

تمنایش می‌کند!

/ 3 نظر / 14 بازدید

وبلاگ جالبی داری . . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . *** *******. . . . . . . . .** .*******. . . . . . . . * . ******. . . . . . . . * * . .***. . *. . . . . . .** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. . . .* . . . *******. .*. .* . . .*******. . . *. . . .*****. . . . * . . .**. . . . . .* . . .*. . . . . . **.* . . . . . . . . . ** . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . آپم...............حتما بیا

F

وبلاگ جالبی داری . . . .. . . . . .*** . . * . . ***** . . . . . . . . . . .** . . **. . . . .* . . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .* . . . . . . . . . .****. . . .** . . . ****** . . . . . . . . . ***** . . . . . .**.*. . . . . ** . . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.** . . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . * . . . . . . . .******. . . . .*. . . . . * . . . . . . . .******* . . .*. . . . .* . . . . . . . . .*********. . . . . * . . . . . . . . . .******* . *** *******. . . . . . . . .** .*******. . . . . . . . * . ******. . . . . . . . * * . .***. . *. . . . . . .** . . . . . . .*. . . . . * . . . . .****.*. . . .* . . . *******. .*. .* . . .*******. . . *. . . .*****. . . . * . . .**. . . . . .* . . .*. . . . . . **.* . . . . . . . . . ** . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . .* . . . . . . . . آپم...............حتما بیا

سمانه

نوشته ت مثل کسیه که جایی که فکر می کنه خوشحال خواهد بود و تنها نخواهد بود،خوشحال نیست وتنهاست[ناراحت]