عشق مرد قسمتی از زندگی او و عشق زن همه ی زندگی اوست . (لرد بایرون)

/ 2 نظر / 14 بازدید

دوست داری تو همه چیز از همه بهتر باشی؟ دوست داری تکه تک باشی؟ و از همه مهم تر تو تکنولوژی حرف اولو بزنی؟ یه جوری که همه حسابی متعجب بشن؟ آره؟ پس یه سر به من بزن