دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد

دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... وقتى که صداى عشق در پس طوفان زمان گم مى شود، وقتى که برق سیم وزر تلالو عشق را مى رباید، دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد، قسمها دروغینند در بالین آمیزش.... وقتى که تنها صداى نفس، عطش عشق نام گیرد دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... نگاه و عطر و طعم عشق، وهمند در هنگام دورى... و چون دور باشى، عشق از یاد خواهد رفت.... دگر دوست داشتن را باور نخواهم کرد... زندگى چون شرابى در جام شکسته، قطره قطره فرو شد تو هنوز در حیرت دروغ زیبایى مانده اى....

/ 3 نظر / 25 بازدید

salam ronak khubi? in rooz ha daram ketab khodahafez gari kooper o mikhunam..hoselat shod beshin bekhunesh.. http://www.mediafire.com/download/gof1dgpox9qpb78/khodahafez_gari_kooper.pdf