بهار

واپسین روزهای زمستان می‌آیند تا راه را بر قدمهای سبز بهار بروبند.

بهاری دیگر در راه است،

عروسی که تنها ما ایرانیان منزلتش را در می‌یابیم و تن لطیفش را مبارک می‌داریم،

شیوه پیشین ما بر پیشبازی از او بس زیباست!

آرزویم برای همه روزی‌ست که در کاشانه‌ای امن،

آمدن بهار را به شادی بنشینیم

و در هفت سین برکتمان، عشق جایگاه ابدی خود را بیابد...

/ 0 نظر / 2 بازدید