پریشان

سردرگم و حیران، در جستجوی ریشه‌ام.

ریشه‌ای که تمام پاسخهایم را در بر دارد.

به شهرم بازگشته‌ام تا مگر خلوتی در هیاهویش یابم

و

بر گم گشته‌ام اندیشم.

این غوغای پایان ناپذیر من و شهرم

همانند است.

که پریشان حالی دل مرا نیز، پایانی نیست...

/ 0 نظر / 2 بازدید