کمی این ور تر

کاش در رویا می شد قدم برداشت دستانت را گرفت چشمانت را لمس کرد کاش در خیال زندگی ممکن بود دیگر ناممکنی نبود که سایه هامان را در سیاهی شب گم کند کاش دستانم از آنِ تو بود نجوای چشمانت را می شناسم اما رنگ کلامت را نه!

/ 0 نظر / 17 بازدید