خوب

امروز اولین روز آفتابی امسال بود،

برای من!

گویا دنیا گوشه چشمی به من داشت....

/ 3 نظر / 2 بازدید
Amirreza Zobeiri

چقدر خوب امیدوارم تمام روز‌های زندگیتون آفتابی باشه[لبخند]

حامد

آفرییییین تبریک [گل]

ما نسل سومی ها

سلاااااااااااام خوبی؟ آهنگ وبت خیلی زیبااااااااااااست[گل] میتونی بهم بگی کار کیه؟ و اسم آهنگه چیه؟ بدجوری به دلم نشست[پلک]