کاش...

کاش می‌شد یک روز بارانی،

به یک باره تمام روحت شسته شود!

تمام عقده‌هایت،

تمام دردهایت!

کاش دل آسمان،

یک بار هم برای تو می‌سوخت و دری از بهشت برایت می‌گشود!

کاش روزی بود،

که می‌دانستی،

دگر غمی نخواهی داشت...

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
حامد

تنها کسانی غم ندارند که در قبرستانها آسوده خفته اند. [گل]

ما اقرار کردیم که در برابر الکل عاجز بودیم به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان رابه مراقبت خداوند، بدان گونه که او را درک می کردیم، بسپاریم یک ترازنامه اخلاقی دقیق و بی پروا از خود تهیه کردی ماهیت دقیق خطاهایمان را به خدا خودمان و یک انسان دیگر اعتراف کردیم آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه این نواقص شخصیتی ما را برطرف کند با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را رفع کند فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کردیم و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شدیم بطور مستقیم از این افراد جبران خسارت کنیم ما به تهیه ی ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعاً به آن اقرار کردیم ما از طریق دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه ی آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که او را درک می کردیم شدیم و فقط جویای آگاهی از اراده ی او برای خود و قدرت اجرایش شدیم اکنون که در نتیجه ی این گام ها، بیداری معنوی پیدا کرده ایم می کوشیم که این پیام را به الکلی ها برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا