سایه ام سنگین است...

دگر تاب با خود بردنش با من نیست!

غروب است دیگر...

دل سرخ من

به اندازه آسمان تنهاست

به اندازه آسمان گرفته!

دگر سایه ای هم با من نیست

دگر من هم نیست...

کاش فردایی نباشد

و کاش

.........

/ 3 نظر / 14 بازدید
پسر اینترنتی

دوست داری تو همه چیز از همه بهتر باشی؟ دوست داری تکه تک باشی؟ و از همه مهم تر تو تکنولوژی حرف اولو بزنی؟ یه جوری که همه حسابی متعجب بشن؟ آره؟ پس یه سر به من بزن

سارا

وبلاگ زیبایی داری[گل]