شب عید

شبهای عید دلگیر است

وقتی که صدایی آنور گوشی،

خبر از خانه تکانی می دهد

و تو

این طرف،

بی بوی عید

تنها گوش می دهی...

شبهای عید دلگیر است

وقتی سفره هفت سین مادر را

با آنهمه عشق،

تصور می کنی

اما

دستت به آن نمی رسد...

شبهای عید دلگیر است

وقتی

حاضری جان بدهی و از پدر عیدی بگیری

اما،

دیریست که

او رفته است...

شبهای عید دلگیر است

وقتی،

اینجا، در غربت

در پشت میز اتاق کار،

سال را تحویل می کنی! 

/ 0 نظر / 17 بازدید