شب و روز

میان شب و روز، دیواری نیست...

شب و روز،‌ با هم نتوانند رقصید!

که اگر چنین شود

نه از آرامش دلنشین شب

اثری ماند

و

نه از نور آتشین روز...

/ 5 نظر / 14 بازدید
محمد

درخت فصل را می فهمد اگر زنده باشد یار باران را می بیند اگر همراه باشد چراغ از شب نمی ترسد اگر ستاره باشد، آینه از سنگ اگر آب باشد به ستاره بودنتون شک ندارم[لبخند]

سمانه

[لبخند]

رضا

[لبخند][گل]

رضا

[لبخند][گل]