شکایت

چه حاجت است به زبان

آنگاه که دل خود می‌گوید

آنچه را که باید...

بشنو!

صدای دلم را بشنو

که سخت پریشان است

برای دل نازردن می‌جنگد

و

آزرده می‌گردد...

بشنو خدایا

چه سخت آدم آفریدی

و

چه سخت‌تر گرفتی بر آدمها!!!

انسان نماها غرق در نور

و آدمها بی شور!

چه کردی با این زمین و با خود؟!!

چه کردی؟؟؟

/ 0 نظر / 13 بازدید