تاریکخانه

هان! هم‌خانه برخیز!

دست بر در این تاریکخانه بزن

تا بنگری ظهور عکس آزادی را؛

برخیز و با من و ما بر این خانه غمگین سوگواری کن!

گلهای خانه در بهار خشکیده؛

زمین با رنگ، سبز است؛

بیا به این سرای که دیگر سپیده سر نمی‌زند؛

که لبهای خشک را حتی صدای جویی پاسخ نمی‌گوید؛

بیا که به کودکت نشان دهی،

این تاریکخانه ویران نیست...

ایران است.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
. . .

بزن باران که دین را دام کردند شکار خلق و صید خام کردند