مشق!

غروب زمستانی صدا آغاز می شود
وقتی واژه ها، معنایشان را می بازند
زمانی که زندگی رنگ چای صبح می گیرد
وقتی عشقبازی، مشق است

/ 1 نظر / 13 بازدید