آینه

چشمی در آینه نگاهم می‌کند که نا آشناست؛

غربت چشمانش تازگی ندارد؛

اما،

عزلت غم بارش تازه است!

آه!

کاش آینه دروغ می گفت؛

و تو در بی کرانگی نفسها،

شادمانه ترین رهایی را در خود می‌دیدی!

کاش در انزوای دستانت،

آغوش آینه، نوازشت می‌کرد؛

صدای عقربه آینه بارها و بارها،

در گوشم چون ناقوسی می‌نوازد؛

که

وقت نیست!

کاش می‌شد با امیدی تازه،

با آینه هم نشین شد!

/ 6 نظر / 2 بازدید
حامد

مرگ آن لاله سرخ ، خبر از شومی شیطان می داد گرد آینه ها ، خبر از حادثه ای در شب پنهان می داد [گل]

حامد

این روزها سرعت اینترنت به قدری کم شده گوگل رو باز نمی کنه ......... هر روز بدتر از دیروز ( موبایل قاینار خزر ) [گل]

Hedi shaw

خییییییییییییییییییییییییلی ناز بود...به منم سر بزن[لبخند]