روز بودنم

فردا روز بودن من است.... روزى که پیشتر برایش شاد بودم! چه بچگى جاهلانه اى! شادى براى بودن!!!

فردا برایم چون تمامى روزها ملال انگیز است انگار کسى منتظر من نبود ...

/ 0 نظر / 17 بازدید