قصه من

در انجماد خاکستری لبانم،

قصه‌ام را از پیچش بارانی نگاهم بخوان!

تـ‌تـ‌تـ‌تـ‌تـ‌تکرار مکرارت است، گفته‌هایم،

اما

اگر یک و فقط یک بار،

گفته‌هایم را با جان می‌شنیدی،

دگر تکرار نمی‌شدند!

داستانهایم مرده‌اند!

در من و با من!

پیشم منشین که من همنشین مرگ لبخندم!

قصه‌هایم، گفته و نا گفته،

دردهایی ست که از پی هم می‌آیند؛

سرگذشت پادشاهی کور،

که هرگز عاشق دختر فقیر نشد!

دستهایش را نمی‌بیند و

گلهای باغچه‌اش را نمی‌چیند!

آری!

اگر می‌شنیدی داستانم رنگی می‌شد!

اگر عاشق می‌شدی...

اگر یک روز عاشق می‌شدی

داستانم جان می‌گرفت و برایت نوشته می‌شد...

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
حامد

عشق ، چه واژه عجیبی .............. خدا به آدم یه قطره عشق داده همه رفتن سر کار ............... نکنه چیزهای دیگه ای بجز عشق هم بوده که به انسان نداده ؟ [گل]

محمود یازرلو

[گل][گل][گل] اما اگر یک و فقط یک بار، گفته‌هایم را با جان می‌شنیدی، دگر تکرار نمی‌شدند!