یلدا

یلدایی دیگر سپری گشت...

یلدا یاد آور پایان تاریکی دراز و نفس گیر شب است؛

یلدا پیام آور نور و امید و بازگشت خورشید است؛

یلدا شور مبارزه و رسیدن به عشق است؛

پس باید این شب شیرین را با دانه‌های پر مهر انار

و شیرینی هندوانه

و صفای دیوان حافظ،

به بزم نشست!

یلدا مبارک!

/ 0 نظر / 2 بازدید