امشب

امشب را هیچ گاه از یاد نخواهم برد...

 

پایان توهم ستاره،

آخر نجابت زمین بود...

تمام درهایی که گشوده بودم

قبلا شکسته بودند

قصه ما نیز، هنوز ناگشوده

تمام بود...

و امشب

پایان رقص بی رنگی بود

انتهای تپش بی امان نور

و امشب

عشق نبود

مادر نبود

من نبودم...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید