باور

باور دیدن و نداشتن سخت است!

باور رفتن و نرسیدن، سخت‌تر!

باور قبول آنچه هست، ....

نمی‌دانم چیست؟

مرگی تدریجی که برایش پایانی نیست...

/ 3 نظر / 2 بازدید
خانه ما

من به باور دل خویش شک دارم....من به باران چشم تو شک دارم...

حامد

قشنگیهای این زندگی کم و مصائبش فراوان است .