شهر من

 

شهر من امروز سرخ است،
از سیلی سالیان پیش، که مردمانش را دریدند
و تاراج کردند
و عجم خواندند
و واژه هایشان را آتش زدند
...و امروز خاکشان می آید
تا به شهرم یادآور شود
ظلمهایی که بر او رفته است...
/ 2 نظر / 13 بازدید
محمد

واقعیت دردآوری رو گفتید من با اجازه شما این و برای دوستام فرستادم از طرف اونا هم تشکر می کتم

محمد

دوستان فکر کردند خودم گفتم![نیشخند] دلم نیومد یه بار دیگه ازتون بابتش تشکر نکنم[گل][گل]