داوری مکن!

 با کلام یا خاموش، آینه می خواندت!
روز بی داوری، پایان خوش جهان خواهد بود...
کاش رها تر از باد،
می دانستیم
که آن روز را
چگونه خواهیم رقصید...

/ 3 نظر / 14 بازدید