خدا، چند لحظه اینجا رو ببین!

خدای زیبا!

عشق بزرگترین نعمتی بود که در دل آدمها گذاشتی. به رنگهای مختلف،

گاهی به رنگ خاطره، گاهی به شکل وسوسه، گاهی به لباس رویا، گاهی به تن پوش عادت، زمانی به شمایل موجود بی جان و اندکی به تندیس یک آدم....

در عجبم که چرا آدمها را با همین عشق، آزرده می سازی...

گوشم از فلسفه انسان سازی ات لبریز است...

که می خواهی بکوبی و از نو بنا کنی و ...

اما

این تجربه ای بس عظیم و تلخ است، در دوراهی فداکاری و یافتن عشق! که هریک موجب فنا شدن انسانی ست از آفریده های تو!

چطور می توانی ظالمانه در سکوت تماشا کنی؟ چطور می توانی بیافرینی و در خون بغلتانی و هیچ نگویی؟

باورم نمی شود که خدایی که خود عشق است، اینگونه ظالمانه، معشوقش را به حال خویش رها سازد....

یاوری می طلبم، یارم باش!

 

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
گروه فرهنگ و هنر

خیلی تند حرف زدی با خدا آفرین زیبا بود سوال زیبایی بود واقعا چطور خدا دلش میاد؟ [گل]

مهدیه

[دست][نگران][نگران][نگران][گریه][گریه][رویا][متفکر][گل]