روز مادر مبارک

هنوز نمی‌دانم که عشق مادر تا چه اندازه است

اما همین بس که تا این سوی دریاها نیز می‌رسد...

هنوز ناتوانم از درک این فداکاری،

از بی دریغ این دریای احساس

و این شکوه صبر...

هنوز نمی‌دانم

مادری یعنی چه

و یا مادر مهربان!

که مهربانی در ذات مادر است

و بی آن، این واژه را معنایی نیست...

مادر، تنها جاودان هستی‌ست!

که بی نام ترینش، ماندگارترین نام است.

بوسه‌ام بر دستان پر عشق و خسته‌ات،

مادرم روزت مبارک!

/ 0 نظر / 15 بازدید