اردیبهشت

باز هم اردیبهشت و هواى ابرى و مشتى خاطره باز هم گونه هاى گرم و خیس باز هم باران عظیم شایدى غریب باز هم دل و عقل و شهوتى مهیب باز بى قرارى این قلب منتظر باز تپش بى منتهاى شکسته دل باز شایدى بى کران و کوچه اى بن بست باز گریه هاى بى صدا و پست...

باز هم اردیبهشت و سایه شادى باز هم هواى ابرى و درد آزادى

/ 2 نظر / 16 بازدید
پر آپ

تصاویر خود را به ما بسپارید آپلود سنتر پر آپ تا تضیمن ماندگاری تصاویر شما با ابزار وبلاگ که ما در اختیارتون میزاریم خیلی راحت میتونید آپلود سنتر شخصی و یا عمومی برای خودتون درست کنید perup.ir