نفسی از دوست

توان صبر کردن برای رودررویی با آنچه باید روی دهد،

برای مواجهه با آنچه روی میدهد،

شکیبیدن،

 گشاده بودن،

تحمل کردن،

آزاده بودن..........

چندان که به شِکوِه در می آییم از سرمای پیرامون خویش،

از ظلمت ،

از کمبود نوری گرمی بخش،

چون همیشه بر می بندیم دریچه کلبه مان را رو به او.

 

شگفت‌انگیزی زندگی ،

با آگاهی به ناپایداریش،

در جرات تو شدن ،

در شجاعت من شدن

در شهامت شادی شدن

در روح شوخی

در شادی بی پایان خنده

در قدرت تحمل درد نهفته است........................

 

                                            " شاملو"

  
نویسنده : روناک رحیمی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
تگ ها :